Kandydaci w wyborach na przewodniczącego SU w roku szkolnym 18/19