Konkurs literacki „I Ty możesz zostać pisarzem” – rozstrzygnięty

Konkurs literacki

„I Ty możesz zostać pisarzem” – rozstrzygnięty

Celem konkursu literacko-plastycznego „I Ty możesz zostać pisarzem” było rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych uczniów, promowanie młodzieży o wybitnych zdolnościach literackich oraz propagowanie czytelnictwa. Oceniano oryginalność kompozycji, bogactwo języka, żywość i właściwy zapis dialogu, poprawność stylistyczną, gramatyczną, ortograficzną, interpunkcję oraz staranne wykonanie. Brana była pod uwagę ogólna estetyka pracy.

Jury pod przewodnictwem Pani dyrektor Kingi Ostrowskiej, w skład którego weszły również polonista Pani Agnieszka Gospodarek i bibliotekarz Pani Iwona Drozd oceniło prace i przyznało nagrody. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klas 4 – 7, którzy napisali 4 opowiadania i 8 wierszy. Prace ocenione zostały w dwóch kategoriach: opowiadanie i wiersz. W kategorii opowiadanie jury przyznało: 1 pierwsze miejsce, 2 drugie miejsca i 1 trzecie miejsce. W kategorii wiersz przyznano: 1 pierwsze miejsce, 1 drugie miejsce, 2 trzecie miejsca i 4 wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Nagrody w kategorii opowiadanie otrzymali:

I miejsce: Patrycja Szczerbińska (klasa 7a) za opowiadanie pt.: „Wilcza miłość”;

II miejsce: Żaneta Bojarska (klasa 7a) za opowiadanie pt.: „Anell”;

II miejsce: Zuzanna Kruk (klasa 7a) za opowiadanie pt.: „Samotne jezioro”;

III miejsce: Aleksandra Dybek (klasa 6c) za opowiadanie pt.: „Świnka Mała”.

Nagrody w kategorii wiersz otrzymali:

I miejsce: Paula Bugała ( klasa 6b) za wiersz pt.: „Nie wszystko złoto”;

II miejsce: Paweł Bugała (klasa 6b) za wiersz pt.: „Spotkanie z ukochaną”;

III miejsce: Justyna Nicińska (klasa 6b) za wiersz pt.: „Szkoła”;

III miejsce: Nikola Błaszczak (klasa 4a) za wiersz pt.: „Ja”.

Wyróżnienia w kategorii wiersz otrzymali:

Magdalena Sikorska (klasa 4a) za wiersz pt: „Listek klonu”;

Zuzanna Sikorska (klasa 4a) za wiersz pt: „Końskie marzenia”;

Wiktoria Skrobucha (klasa 4a) za wiersz pt: „Wakacyjny czas”;

Jakub Rosiński (klasa 7a) za wiersz pt: „Zima”.

Wiersz i praca plastyczna Wiktorii Skrobuchy znajduje się na wystawce na korytarzu
z powodu aktualnego tematu wakacyjnego. Pozostałe prace są dostępne w bibliotece szkolnej do przejrzenia na miejscu.

Wszystkim uczestnikom jury składa GRATULACJE!!!

 

Opracowała: p.Iwona Drozd