MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY – „Lublin – moja mała ojczyzna”

16 kwietnia odbył się MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klas I szkół podstawowych pt. „Lublin – moja mała ojczyzna”.
Celem konkursu było :
– poznanie najciekawszych miejsc i historii Lublina,
– umacnianie poczucia dumy z miasta,
– przedstawienie w formie plastycznej charakterystycznych miejsc, obiektów Lublina,
– pobudzenie indywidualnej inspiracji dziedzictwem Lublina w celu uzyskania samodzielnych rozwiązań twórczych,
– kształtowanie percepcji wzrokowej przez jakości wizualne: barwę, linię i bryłę.

W konkursie wzięły udział uczennice klas pierwszych: Karolina Mrozowicz (kl.1b) i Aleksandra Kamola (kl.1a). Chociaż dziewczynki nie znalazły się w gronie laureatów, gratulujemy udziału w konkursie i życzymy sukcesów.

autor: p. W.Filozof