Uczymy się ratować – 5a, 3b, 2a

14 marca br. odbyło się w naszej szkole szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wzięli w nim udział uczniowie klasy 5a, 3b oraz 2a, którzy poznawali sposoby udzielenia pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.

Trenerzy demonstrowali i instruowali, w jaki sposób należy udzielić pomocy podczas omdlenia, jak położyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową oraz wezwać pomoc.  Uczniowie mieli także możliwość przećwiczenia resuscytacji na fantomach medycznych.
Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest niezwykle potrzebna. Dlatego tak bardzo ważne jest uczenie jej już od najmłodszych lat.

Warsztaty zorganizowała Marianna Jaworska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, a przeprowadzili słuchacze działający w Kole Pierwszej Pomocy Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie. Opiekunem koła jest pani mgr Joanna Czyżewska-Świecka, na ręce, której składamy serdeczne podziękowania.

autor: p. M.Jaworska


Fotogaleria