Kampania – „Rowerowa Wiosna” – 2018

Kampania „Rowerowa Wiosna” 2018

http://loverowy.lublin.eu/

Zasady kampanii są proste, a zabawa trwa pełen miesiąc. Każdy uczeń, który przyjedzie do szkoły w maju na rowerze, deskorolce, hulajnodze lub na rolkach otrzymuje dwie naklejki. Jedną z nich przykleja do swojego rowerowego dzienniczka, a drugą na klasowy plakat Rowerowej Wiosny. Gwarantuje to dobrą zabawę i zdrową rywalizację, a na zakończenie kampanii nagrody dla aktywnych uczniów i uczennic oraz dla klas.

Dwie najbardziej rowerowe szkoły otrzymają zadaszone parkingi rowerowe (w kategorii szkoła mała i szkoła duża).

Najlepsze klasy, w każdej ze szkół – otrzymają grupowe wejściówki na obiekty sportowe i do instytucji kultury, ufundowane przez partnerów Kampanii, a najlepsi uczniowie oraz uczennice nagrody specjalne – plecaki sportowe.

Główne cele:  

 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do jazdy rowerem oraz regularnego dojeżdżania nim do szkoły, w tym, jako dawka codziennego ruchu poprawiająca zdrowie i zwiększająca odporność na choroby;
 • Nauka bezpiecznych zachowań na drodze poprzez regularne poruszanie się na rowerze i ćwiczenie umiejętności jazdy;
 • Kształtowanie postaw ekologicznych, rozumienie roli i znaczenia roweru, jako przyjaznego dla otoczenia środka transportu;

Harmonogram:  

Termin Kampanii to miesiąc maj, w dniach od 7 do 30 maja (18 dni szkolnych).

Termin promocji kampanii – do końca kwietnia. 

17 czerwca – ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie Kampanii.

I. Rekrutacja szkół:

Głównym odbiorcą akcji są szkoły podstawowe i klasy 4 -7, ale też pracownicy szkoły.

W naszej szkole koordynacją zajmują się: p. Renata Jakubiak i p. Izabela Krawczyk.

II. Przebieg akcji:

Kampania ma bardzo proste, jasne zasady gry – zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: szkolnym, klasowym oraz indywidualnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni:

 • dwie najbardziej rowerowe w Kampanii szkoły w Lublinie otrzymają zadaszone parkingi rowerowe (w kategorii mała szkoła i duża szkoła);
 • najlepsze klasy w każdej szkole – bilety grupowe do centrów sportu i kultury itp.;
 • najaktywniejsi uczniowie i nauczyciele – upominki rowerowe (plecaki sportowe);
 • nagrody upominki – dla każdego aktywnego uczestnika/uczestniczki Kampanii.

O wyniku szkoły lub klasy decyduje liczba przyjazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów z klas 4 -7 w danej szkole lub klasie.

 • szkolni koordynatorzy przekazują rodzicom (przez uczniów) broszury informacyjne, zaś wychowawcom zgłoszonych klas – dzienniczki dla uczniów i dziennik rowerowej obecności, wieszają w widocznym miejscu w szkole plakat rowerowej aktywności klas oraz zamieszczają informacje dotyczące kampanii na stronie internetowej szkoły i na profilu FB;  
 • szkolny koordynator zorganizuje również szkolny apel w czerwcu, na którym zostaną uroczyście wręczone nagrody aktywnym uczniom, dostarczone przez organizatora;  
 • każdego dnia na pierwszej lekcji uczniowie, którzy przyjechali rowerem lub w inny dopuszczony sposób, pobierają od nauczyciela 2 naklejki – jedną wklejają do dzienniczka a drugą na plakat ogólny umieszczony na korytarzu;  
 • nauczyciel każdego dnia na pierwszej lekcji sprawdza obecność w dzienniku rowerowej obecności;  
 • skany dzienników rowerowej obecności trafiają od szkolnego koordynatora do organizatora 18 maja, oraz 30 maja – skany dzienników w wersji ostatecznej;  
 • szkolny koordynator będzie przekazywał zdjęcia z przebiegu akcji do organizatora;

III. Wręczenie nagród

Wręczenie głównych nagród tj. dla najbardziej rowerowych szkół w Kampanii (zadaszone parkingi rowerowe) i dla najbardziej aktywnych klas w szkołach odbędzie się w czasie uroczystego zakończenia Kampanii na EkoPikniku 17 czerwca (niedziela), na Słonecznym Wrotkowie;

Wręczenie nagród indywidualnych oraz pozostałych nagród grupowych dla najaktywniejszych klas odbędzie się podczas apeli w szkołach.

Organizatorem akcji jest Towarzystwo dla Natury i Człowieka we współpracy z Urzędem Miasta Lublin (Biuro Partycypacji Społecznej).

Kontakt:

Koordynator Kampanii Rowerowa Wiosna

Michał Wolny – Porozumienie Rowerowe

tel. 81 743-71-04 lub 8888-44-666

e-mail: michal@ekolublin.pl

www.loverowy.lublin.eu

 

Wszystkie informacje na temat Kampanii będą umieszczane na stronie: loverowy.lublin.eu