Konkurs biblioteczny na kartkę walentynkową

KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY NA „PIĘKNĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ”

 CELE  KONKURSU:

 1. Uczczenie Dnia Świętego Walentego.
 2. Inspirowanie twórczości literackiej i plastycznej uczniów.
 3. Odkrywanie młodych talentów plastycznych.

 ZASADY UCZESTNICTWA I TERMINY:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas.
 2. Uczniowie wykonują prace plastyczne dowolną techniką w formie kartki i wpisują w kartkę krótki tekst poetycki.
 1. Prace należy składać w bibliotece szkolnej najpóźniej do 12 lutego 2018 r. (poniedziałek po feriach).
 2. Do pracy powinna dołączona być kartka autorska (imię, nazwisko, klasa).
 3. Oceniana będzie oryginalność i indywidualność wykonanych prac.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13.02.2018 r.
 5. Prace oceniać będzie Jury pod przewodnictwem Pani Dyrektor Kingi Ostrowskiej złożone z nauczyciela plastyki  i  nauczyciela bibliotekarza.
 6. Dodatkowych informacji na temat konkursu można dowiedzieć się w bibliotece szkolnej.
 7. Wybrane prace zostaną wyeksponowane w szkole na stronie internetowej.
 8. Nagrody zostaną wręczone na apelu szkolnym.

Opracowała: p. Iwona Drozd