Spotkanie autorskie z księdzem proboszczem Arkadiuszem Paśnikiem

Spotkanie autorskie z księdzem proboszczem Arkadiuszem Paśnikiem

W dniu 27 listopada 2017 r. w naszej szkolnej bibliotece uczniowie klas VI i VII oraz pani dyrektor Kinga Ostrowska uczestniczyli w wyjątkowej szkolnej uroczystości – spotkaniu autorskim z księdzem proboszczem Arkadiuszem Paśnikiem, mającym na swoim koncie niemały dorobek literacki (m.in. „Znamię”, „Lęk”, „Dar”). Spotkanie było poświęcone książce pt. „Obietnica”, której inicjatorką i współautorką jest babcia księdza – Pani Henryka Paśnik. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali relacji księdza z jego podróży do Kazachstanu, którą odbył, aby pomóc swojej babci wypełnić złożone na zesłaniu obietnice. Podczas spotkania ksiądz proboszcz zachęcił uczniów do zbierania i dokumentowania wiadomości na temat historii ich rodzin. Z właściwą sobie serdecznością i skromnością, odpowiedział na wszystkie pytania uczniów, również te dotyczące ekranizacji książki.  Zapewnił nas, że przekaże swojej Babci wyrazy pamięci i życzliwości, życzenia długich lat zdrowia oraz podziękowania za tę potrzebną, mądrą i pouczającą lekturę. Na zakończenie spotkania uczniowie kl. VII b wręczyli księdzu proboszczowi antyramę ze swoimi zdjęciami, na których w oryginalny sposób reklamują jego książkę, a p. bibliotekarka – szkolne światełko pogody ducha. Symbolizuje ono światło, które świeci się w naszych sercach, w sercach czytelników księdza książek, napisanych ku pokrzepieniu serc, dających nadzieję, wiarę we własne siły i przekonanie, że jesteśmy w stanie pokonać wszystkie trudności, jakie napotykamy w życiu. Oczywiście nasze spotkanie nie mogło odbyć się bez pozyskania autografów od księdza i pamiątkowych zdjęć.

To szkolne wydarzenie celnie skomentował uczeń kl. VII a:
„ Na takim spotkaniu mógłbym siedzieć w szkole cały dzień…”. Inni też.

Oprac. Bożena Studniewska, nauczyciel bibliotekarz


 

 

 

 

 

 

Fotogaleria ze spotkania