O tym powinieneś wiedzieć – PRAWA DZIECKA

KONWENCJA PRAW DZIECKA – jeśli chcesz przeczytać, kliknij

CO ZROBIĆ, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE?
Powiadom swoich rodziców. 
Jeśli nie chcesz lub się wstydzisz, zgłoś do wychowawcy lub pedagoga szkolnego.