Zajęcia o Lublinie

W świetlicy szkolnej przez tydzień odbywały się zajęcia pod hasłem:

„LUBLIN MOJE MIASTO”