Tutoring w 20

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsuQd8kQu65CPgdELiL3_xqyqlxgxeK7SXoNVTCdE4Bok8ML0kAQNasza Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu „Wychować człowieka mądrego”. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako: profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole.

Realizatorem projektu jest Instytut Tutoringu Szkolnego – www.tutoring.org.pl (placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej), a projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nasi uczniowie objęci projektem zyskają wsparcie życzliwego dorosłego (tutora), który będzie dla nich indywidualnym wychowawcą.

Projekt przewiduje (w latach 2016 – 2018) następujące działania:
• wdrożenie tutoringu szkolnego w 64 szkołach w całej Polsce, w 6 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW-ach) i 6 Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii (MOS-ach),
• przeszkolenie z zakresu tutoringu szkolnego ponad 1000 nauczycieli oraz ponad 200   pracowników MOW-ów i MOS-ów,
• objęcie wychowawczą opieką tutorską ponad 9 tysięcy uczniów w Polsce,
• wspieranie pracy wyszkolonych tutorów w formie superwizji i konsultacji,
• wsparcie dyrektorów placówek wprowadzających tutoring,
• wizyty studyjne w szkołach studyjnych,
• rozwijanie i propagowanie metody tutoringu szkolnego oraz pedagogiki dialogu w Polsce,
• publikacje podręcznika – poradnika tutora szkolnego.

Więcej o projekcie można przeczytać i obejrzeć na stronie projektu www.tutoringszkolny.pl

W naszej szkole tutoringiem objęte będą następujące klasy:

1a, 1b, 2a, 4a, 4b, 7a, 7b

Tutorami w tych klasach będą następujący przeszkoleni nauczyciele:

Barbara Balicka, Elżbieta Skubiszewska, Izabela Krawczyk, Marianna Jaworska, Elżbieta Radko-Kociuba, Marta Frączek, Wanda Filozof, Beata Gutowska-Dębska, Agnieszka Ziółek, Krzysztof Boryc, Renata Jakubiak, Hanna Rutkowska, Agnieszka Jachymek, Bożena Patynowska, Sylwia Słupna, Agnieszka Borzemska-Gospodarek, Marek Gągola, Jolanta Szydłowska