Szkolny konkurs biblioteczny dla uczniów oraz ich rodziców i dziadków – „NASZE ZABAWY Z KSIĄŻKĄ”

Szkolny konkurs biblioteczny dla uczniów oraz ich rodziców i dziadków

pod hasłem

„NASZE ZABAWY Z KSIĄŻKĄ”

Cele konkursu:

-promowanie czytania, jako ważnej formy spędzania czasu wolnego wśród społeczności szkolnej

– zwrócenie uwagi rodziców na doniosłą rolę czytania w rozwoju dzieci i młodzieży

Zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi rodzicami lub dziadkami, a także nauczyciele szkoły ze swoimi dziećmi lub wnukami.
 2. Osoby chętne zgłaszają tylko jedną pracę na konkurs.
 3. Konkurs trwa od 20 września do 1 grudnia 2017.
 4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii, przedstawiającej dowolne zabawy dzieci z książką, również typu sleeveface.
 5. Z OKAZJI 700- LECIA NASZEGO MIASTA MILE WIDZIANE SĄ FOTOGRAFIE WYKONANE W SCENERII LUBLINA. Takie fotografie będą oceniane w odrębnej kategorii.
 6. Fotografia musi być autorska (wykonana przez rodzica) w technice dowolnej (czarno-biała, kolorowa, sepia itp.). Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg., w dobrej rozdzielczości.
 7. Forma dostarczania prac: drogą elektroniczną na adres: bstudniewska@onet.pl
 8. Do zgłoszonej na konkurs pracy należy dołączyć informację: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka (klasa), imię i nazwisko autora zdjęcia tj. rodzica, dziadka, nauczyciela, ewentualnie miejsce wykonania zdjęcia.
 9. Oceny prac dokona komisja konkursowa pod przewodnictwem p. dyrektor Kingi Ostrowskiej i przewodniczącego Rady Rodziców p. Roberta Gawina. Oceniane będą, jakość fotografii, zgodność z tematem konkursu, oryginalność, kompozycja i estetyka.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na apelu przed Świętami Bożego Narodzenia. Przewidziane nagrody rzeczowe i dyplomy.
 11. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz wyeksponowane na wystawie.
 12. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać od nauczyciela informatyki p. Renaty Jakubiak i od nauczyciela bibliotekarza p. Bożeny Studniewskiej.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

autor:p. B. Studniewska