Ślubowanie klas pierwszych

W czwartek 12 października uczniowie klas pierwszych zostali włączeni w poczet braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 20. Świadkami tego wyjątkowego wydarzenia byli rodzice, wychowawcy oraz dyrekcja.
W pierwszej części uroczystości pierwszoklasiści zaprezentowali piosenki, wiersze oraz wspólny taniec. Potem uczniowie złożyli na Sztandar Szkoły uroczystą przysięgę. Aktu pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 dokonała pani dyrektor Kinga Ostrowska, a pani wicedyrektor Bożena Patynowska wręczyła każdemu pierwszakowi pamiątkowy dyplom.

Po oficjalnej uroczystości dzieci z klas pierwszych udały się do sal, aby tam z rodzicami i wychowawcami dalej świętować dzień, w którym stali się pełnoprawnymi uczniami.

Naszym Pierwszoklasistom życzymy bardzo dobrych wyników w nauce, samych radosnych chwil i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

autor: p. W. Filozof


Fotogaleria z wydarzenia


KLASA 1b

KLASA 1a