POŻERACZE LEKTUR – Projekt edukacyjny dla uczniów klas 4 – 7

POŻERACZE LEKTUR

LEKTURA? PASJONUJĄCA KSIĄŻKA!

CZYTAMY I ZACHĘCAMY DO PRZECZYTANIA!

Projekt edukacyjny dla uczniów klas 4 – 7 opracowany przez nauczycieli zespołu humanistycznego

Cele edukacyjne i wychowawcze:

 1. Zmiana negatywnego nastawienia części uczniów do czytania lektur z języka polskiego.
 2. Kształcenie umiejętności wyrażania opinii o przeczytanych książkach.
 3. Książka jest dobra na wszystko – wychowanie poprzez literaturę.
 4. Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.
 5. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.
 6. Rozwijanie zainteresowań literackich, zdolności plastycznych, kreatywności uczniów.

Czas realizacji: wrzesień – grudzień 2017

Osoby odpowiedzialne: nauczyciele języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz

Sposób realizacji:

 1. Po omówieniu lektury na lekcjach języka polskiego uczniowie klas 4 – 7 przygotowują plakaty, reklamujące przeczytaną książkę.
 2. Pracują w grupach 2 lub 3-osobowych.
 3. Przygotowują plakat na kartce formatu A3.
 4. Na plakacie umieszczają:
 5. Informacje o książce nazwisko autora, tytuł, główni bohaterowie, miejsce i czas akcji
 6. Zalety książki od 3 do 5 powodów, dla których warto przeczytać tę lekturę
 7. Ilustracje
 8. Dbają o staranne, estetyczne, pomysłowe i czytelne (bez natłoku informacji) wykonanie Technika pracy dowolna.
 9. Przynoszą plakaty na lekcję języka polskiego i w klasie wybierają 1 (najwyżej 2) najciekawszy i najładniejszy. Poloniści nagradzają je ocenami.
 10. Zwycięski plakat(y) łącznik z biblioteką zanosi do p. bibliotekarki. Weźmie on udział w szkolnym konkursie „Pożeraczy lektur”, który odbędzie się na początku grudnia. Komisja złożona z nauczycieli zespołu humanistycznego przyzna 5 nagród głównych i 3 wyróżnienia.
 11. Za przygotowanie dyplomów i nagród oraz ekspozycję dostarczonych do biblioteki plakatów odpowiedzialny jest nauczyciel bibliotekarz.

autor: p. B. Studniewska