Samorząd Uczniowski informuje !!! Apel SU

Klikaj na zagadnienia, aby zobaczyć prezentacje:

Po demokratycznych wyborach w SP 20

 

Co nas czeka w nowym roku szkolnym 2017/2018

 


W dniu 11.10.2017 r. odbył się apel poprowadzony przez nowy SU wybrany w demokratycznych wyborach, jakie miały miejsce w naszej szkole. Został przedstawiony skład i przedsięwzięcia, jakie postawili sobie uczniowie w nowym roku szkolnym.
Przez cały rok szkolny klasy 4 – 7 będą walczyły o tytuł „Super Klasy 20 -stki”. Aby go zdobyć zespoły klasowe będą musiały wykazać się szeregiem talentów, pracowitością i zaradnością.

A oto elementy, które będą brane pod uwagę w konkursie „Klasa dobrze wychowana”:

 1. Zachowanie uczniów na przerwach, stołówce szkolnej ( ilość + i -)

Nauczyciele dyżurujący na korytarzu I piętra i stołówce szkolnej będą oceniać zachowania uczniów za pomocą + /-, zapisując w zeszycie. Klasa, która będzie miała najmniejszą liczbę -, a największą liczbę + otrzyma dodatkowe punkty w konkursie na klasę dobrze wychowaną.

 1. Zachowanie na lekcjach (ilość uwag wpisanych do dziennika elektronicznego)
 2. Konkurs ABC savoir – vivre.

Każda klasa w konkursie ABC savoir – vivre za stosowanie zasad dobrego wychowania od każdego nauczyciela (bez wychowawcy) może otrzymać ekstra punkty w postaci pieczątki (1 pieczątka = 1 punkt).

WYCHOWAWCA NIE OCENIA SWOJEJ KLASY

W każdym miesiącu będą oceniane inne zasady.

Wrzesień – liczba uczniów w klasie, którzy spełnili uczniowski obowiązek wzięcia udziału w wyborach SU.
Październik – zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.
Listopad – ustawianie się po dzwonku w pary przed klasą, w której mamy lekcje.
Grudzień – zwroty: dzień dobry, do widzenia używane do wszystkich pracowników szkoły.
Styczeń – zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się na schodach – wchodzimy i schodzimy prawą stroną.
Luty – kultura zachowania przy spożywaniu posiłku – nie rozmawiamy, zachowujemy czystość, życzymy smacznego.
Marzec – spożywanie posiłków nożem i widelcem.
Kwiecień – zmiana obuwia.

 1. Konkurs pt. „Laurka od uczniów dla pracowników szkoły” – praca grupowa – klasa
 2. Konkurs plastyczny – „Co rozumiesz przez słowo dobro? Czym jest dla ciebie dobro?” – praca grupowa – klasa
 3. Konkurs „Pamiętamy…”. Zbieramy znicze dla Polaków pochowanych za granicą.
 4. Konkursy dotyczące kolorowych dni (ilość osób przebranych na kolor obowiązujący w danym dniu).
 5. Konkurs: plakat klasowy „Wiosna” – eksponowany na holu szkolnym.
 1. Konkurs plastyczny pt. „Co najbardziej lubię robić lub chciałbym robić z babcią i dziadkiem?” – konkurs poświęcony naszym babciom i dziadkom z okazji ich święta.
 2. Konkurs plastyczny „Kocham moją rodzinę, bo … „ z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny – 15.05.2018
 3. Konkurs humanistyczny: „Dla Ciebie Mamo” – mój wiersz dla mamy – 26.05.2018
 4. Punkty za wyniki w nauce – średnia klasy.
 5. Punkty za najmniejszą ilość ocen niedostatecznych przypadających na klasę w %.
 6. Punkty za oceny z zachowania – zsumowanie ocen wzorowych, bardzo dobrych, dobrych.

Na holu zostanie zamontowana skrzynka pomocy koleżeńskiej – uczniowie, którzy potrzebują pomocy mogą wrzucić informację o rodzaju pomocy, a my spróbujemy rozwiązać problem.

Samorząd Uczniowski