Matematyczne łamanie głowy w 3b

Dnia 23 października klasa 3b udała się na warsztaty ,,Matematyczne łamanie głowy – obrazki logiczne” zorganizowane przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Warsztaty miały na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych, spostrzegawczości i logicznego myślenia. Podczas wykonywania przez uczniów zadań liczyła się współpraca i współdziałanie!

autor: p. H. Rutkowska