„JA i ON, JA i ONA – autoportret z bohaterem książkowym” – biblioteczny konkurs plastyczny

Biblioteczny konkurs plastyczny  dla uczniów klas 0 – 7

pod hasłem

„JA i ON, JA i ONA – autoportret z bohaterem książkowym”

Cele konkursu:

 • Promocja i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów
 • Promowanie nowości bibliotecznych, zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2017
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i kreatywności uczniów
 • Pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, w tym również poprzez czytanie książek

Zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0 – 7.
 2. Konkurs odbywa się w dwu kategoriach wiekowych – kl. 0 – 3 i kl. 4 – 7
 3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu własnego autoportretu ze swoim ulubionym bohaterem literackim lub bohaterem ostatnio przeczytanej książki.
 4. Prace plastyczna należy wykonać na kartce formatu A4 lub A3.
 5. Technika pracy dowolna. Liczy się oryginalność, staranne wykonanie, ładna kompozycja pracy oraz całkowite zagospodarowanie kartki.
 6. Uczeń może zgłosić na konkurs dowolną liczbę prac.
 7. Każda praca powinna mieć swoją wizytówkę, – (karteczka do pobrania w bibliotece), na której wpisujemy imię i nazwisko autora pracy, nazwę bohatera książkowego oraz imię i nazwisko autora książki.
 8. Konkurs trwa od dnia 20 września do dnia 6 grudnia 2017 r. Gotowe prace konkursowe zanosimy do nauczyciela plastyki p. Joanny Kłębokowskiej lub nauczyciela bibliotekarza p. Bożeny Studniewskiej.
 9. Komisja konkursowa pod kierunkiem pani wicedyrektor Bożeny Patynowskiej przyzna nagrody rzeczowe i dyplomy w dwóch kategoriach wiekowych.
 10. Wręczenie nagród nastąpi na apelu przed Świętami Bożego Narodzenia.

autor: p. B. Studniewska