Mali Ratownicy z 1a


W poniedziałek 25 września klasa 1a wzięła udział w warsztatach: „Mały Ratownik, czyli jak zostać bohaterem”. Zajęcia odbyły się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.

W czasie warsztatów z przyjemnością można było obserwować pierwszaki, które z zaangażowaniem uczyły się, jak właściwie reagować i udzielać pierwszej pomocy osobom potrzebującym. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń stał się małym ratownikiem.

autor: p. B. Gutowska – Dębska


Fotogaleria