Prymusi naszej szkoły w roku szkolnym 2016/2017


 

 Uczeń z najwyższą średnią ocen w szkole –

Kevin Kłosowski z klasy 4a

średnia ocen – 5,55

 

 

GRATULUJEMY OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW