Tutoring w 20

Już dzisiaj rusza w naszej szkole kurs tutorski w ramach ogólnopolskiego projektu „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”.
Celem finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu „Wychować człowieka mądrego” jest wdrożenie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodach tutoringu szkolnego. 

Nauczyciele z naszej szkoły przygotowywać się będą do pracy w charakterze tutora na każdym etapie edukacyjnym. Zajęcia wprowadzą uczestników w metodę pracy tutorskiej przygotowując do  pracy w oparciu o założenia pedagogiki dialogu. Nauczyciele, podczas kolejnych etapów szkolenia, uzyskają znajomość specyficznego postępowania pedagogicznego, które odzwierciedla kolejne etapy pracy tutora.

W ramach udziału w programie szkoła otrzymała meble tutorskie z logo projektu, które prezentowane są teraz na szkolnym holu.