Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 27.04.2017 roku uczniowie klas V „b”, V „c” oraz VI „a” naszej szkoły, wspólnie z p. Agnieszką Jachymek, p. Elżbietą Kociubą oraz p. Sylwią Słupną przygotowali uroczysty apel z okazji 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Barwną oprawą muzyczną zajęła się p. Katarzyna Drzewińska, a wspaniałą dekorację przygotowała p. Bożena Studniewska.
Apel rozpoczęliśmy wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny poświęcony temu bardzo ważnemu wydarzeniu.
Teksty, recytowane przez uczniów z wielkim zaangażowaniem, przeplatane były pieśniami patriotycznymi takimi jak „Hymn Konstytucji 3 Maja”, „Majowa Jutrzenko”, „Taki kraj”, również w wykonaniu uczniów.
Taki dzień, jak Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak ojczyzna i patriotyzm. Przybliża on fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież.
Po zakończeniu programu głos zabrała p. Dyrektor Kinga Ostrowska, która podziękowała naszym uczniom za piękne zaprezentowanie tekstów literackich i muzycznych, a także nauczycielom przygotowującym program.

autor: p. Sylwia Słupna


Fotogaleria