II Edycja Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków

W szkole przeprowadzono drugą edycję konkursu plastycznego dla przedszkoli z okolic Bronowic.

Zadaniem przedszkolaków było zilustrowanie poznanej legendy o Lublinie.

autor: p. Jolanta Szydłowska 


Nagrodzone prace w II edycji

 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU – kliknij, aby pobrać zgłoszenie


„LEGENDY LUBELSKIE”

Regulamin konkursu
          I. Organizatorzy

 1. Konkurs plastyczny propagujący czytelnictwo organizowany jest przez nauczycieli edukacji.
 2. Siedzibą organizatora jest Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego, 20-407 Lublin al. Piłsudskiego 26.
  II. Przedmiot konkursu

          Przedmiotem konkursu jest zachęcenie dzieci i rodziców do poznania legend związanych z naszym regionem.

         III. Cele konkursu

 • Popularyzacja zainteresowań czytelniczych;
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych.
  IV. Zasady organizacyjne:
 1. Uczestnikami konkursu są dzieci 5-cio i 6-cioletnie.
 2. Prace należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 22 marca 2017

V. Przebieg konkursu:

1. Dzieci wykonują prace techniką dowolną, format A4.

2. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę:

 • zgodność z tematem,
 • pomysłowość przedstawienia postaci.

 3. Każdy uczestnik powinien mieć podkładkę pod prace (kolorowy karton w formacie A3).

4. Do pracy należy dołączyć opis pracy: imię i nazwisko dziecka, nazwę przedszkola, imię i nazwisko nauczycielki oraz listę zbiorczą prac dostarczonych przez danego nauczyciela, według podanego wzoru.

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art.50 ustawy z dni z 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631) oraz publikacji przez Organizatora w Internecie. Autorzy prac konkursowych i ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych autorów prac zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

6. Prace nie podlegają zwrotowi.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 marca 2017 r. na stronie internetowej szkoły sp20.lublin.eu .

8. Dla laureatów przewidziano nagrody i dyplomy; dla nauczycieli podziękowania.

9. Wystawa prac oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 25 marca 2017 r. w czasie Dnia Otwartego Szkoły.


Osoby nadzorujące konkurs: p. Jolanta Szydłowska i p. Marta Frączek


KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW I EDYCJA KONKURSU – rok szkolny 2015/2016