Lublin nasze miasto …

Dnia 16 lutego uczniowie klasy Vb zwiedzili z przewodnikiem Muzeum Historii Miasta Lublin. Pani przewodnik w interesujący sposób opowiadała o dziejach miasta od okresu osadniczego(VI-VII wiek) do roku 1944. Obejrzeliśmy zabytki archeologiczne, portrety osób, które swoje życie i pracę związały z naszym miastem, wyroby rzemieślników lubelskich, zbiory  ikonograficzne – widokówki ukazujące Lublin, druki reklamowe. Na zakończenie mogliśmy podziwiać z wysokości 33m piękną panoramę naszego Lublina.
autor: p. E. Radko – Kociuba