Uczniowie z najwyższą średnią ocen w I semestrze 2016/2017

Prymusi naszej szkoły po I semestrze 16-17 (3)