Konkurs ekologiczny – „Strażnik skrzat ratuje świat”

Nasza szkoła bierze udział w konkursie ekologicznym –„Strażnik skrzat ratuje świat” organizowanym przez Straż Miejską w Lublinie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin.

Konkurs będzie składał się z 6 zadań do realizacji przez pięcioosobowy zespół uczniów wytypowanych przez szkołę. Zadania praktyczne i plastyczne będą związane z ekologią. Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny wykonanych zadań raz w miesiącu w macierzystej szkole i wyłoni 5 zespołów, które w finale będą uczestniczyć w quizie ekologicznym. Opiekunem zespołu realizującego zadania jest p. Katarzyna Drzewińska.

Zespół realizujący zadania konkursowe:

  • Watras Regina – klasa VI b
  • Buss Dominika – klasa VI b
  • Chołodowska Wiktoria – klasa VI b
  • Smolińska Ewa – klasa VI a
  • Kołodka Liwia – klasa VI a 

ZADANIE I – marzec 2016 – rok szkolny 15/16

„HISTORIA KROPLI WODY”

Kropla wody - zadanie I

W ramach konkursu zespół brał udział w spotkaniu z okazji Światowego Dnia Wody w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, gdzie zapoznał się z produkcją wody i procesu jej uzdatniania. Zwiedzał dyspozytornie, stację pomp oraz wysłuchał wykładu na temat gospodarki wodno – ściekowej naszego miasta.

Dnia 14.04.2016 r. zespół biorący udział w konkursie ekologicznym zaprezentował przed komisją konkursową prace plastyczne obrazujące proces krążenia wody w przyrodzie, pt.”Historia kropli wody”. Był to pierwszy etap międzyszkolnego konkursu ekologicznego.

autor notatki: p. K. Drzewińska

Historia kropli wody – galeria zdjęć do zadania ( kliknij, aby zobaczyć)

WYNIKI ZADANIA nr I „HISTORIA KROPLI WODY” – kliknij, aby przeczytać

ZADANIE II – kwiecień 2016 – rok szkolny 15/16

„WSPÓLNIE RATUJEMY ŚWIAT”

Zadaniem zespołu jest przygotowanie przedstawienia, które powinno zawierać treści związane z recyklingiem, czyli powtórnym wykorzystaniem odpadów.

zadanie nr 2

 Kreacje ekologiczne do II zadania – galeria zdjęć  – kliknij, aby zobaczyć

Galeria zdjęć do przedstawienia ekologicznego – „WSPÓLNIE RATUJEMY ŚWIAT” – zadanie II – kliknij, aby zobaczyć

WYNIKI ZADANIA nr II „WSPÓLNIE RATUJEMY ŚWIAT”  – kliknij, aby przeczytać

ZADANIE III – maj 2016 – rok szkolny 15/16 

„BUTELKOWY STRAŻNIK SKRZAT”

Zadaniem zespołu jest przygotowanie pracy ” Butelkowy Strażnik Skrzat”.

butelkowystraznikskrzat

Fotorelacja do zadania III – „Butelkowy Strażnik Skrzat” – kliknij, aby zobaczyć

WYNIKI ZADANIA nr III – „BUTELKOWY STRAŻNIK SKRZAT” – kliknij, aby przeczytać

 ZADANIE IV – czerwiec 2016 – rok szkolny 15/16

„BĄDŹ EKO”

Zadaniem zespołu jest wykonanie pracy plastycznej w postaci albumu pod hasłem: „Bądź Eko”.

Bądź EKO

Fotorelacja z zadania  IV – album – kliknij, aby zobaczyć

WYNIKI ZADANIA nr IV – „BĄDŹ EKO” – kliknij, aby przeczytać

ZADANIE V – wrzesień 2016 – rok szkolny 16/17

„UBIERAMY ZESZYT”

Zadaniem zespołu jest przygotowanie okładek na 5 zeszytów, formatu A 5.

zadanie-nr-5

Ciepło, cieplutko – LPEC – kliknij, aby zobaczyć wystawkę

Ubrane zeszyty – galeria zdjęć – zadanie V – kliknij, aby zobaczyć

WYNIKI ZADANIA nr V – „UBIERAMY ZESZYTY” – kliknij, aby przeczytać

ZADANIE VI – październik 2016 – rok szkolny 16/17

„JAKIM POWIETRZEM ODDYCHAM W LUBLINIE”

Zadaniem zespołu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej.

zadanie6

wp_20161122_001wp_20161122_002wp_20161122_003

Prace wykonane przez uczniów na potrzeby konkursu ekologicznego.

„Ciepło” – prezentacja multimedialna  autor: Regina Watras – kliknij, aby zobaczyć

„Powietrze” – prezentacja multimedialna autor: Wiktoria Chołodowska – kliknij, aby zobaczyć

„Odpady” – prezentacja multimedialna  kliknij, aby zobaczyć

WYNIKI ZADANIA nr VI  – „JAKIM POWIETRZEM ODDYCHAM W LUBLINIE” – kliknij, aby przeczytać


Finał konkursu ekologicznego – 3 miejsce – START DO FINAŁU  – kliknij, aby przeczytać


autor wpisów: p. R. Jakubiak