Czwartkowe wędrówki po Polsce

W roku szkolnym 2016/2017 kontynuujemy realizację 5-letniego cyklu spotkań „Dzień z…”. Były już „Poniedziałki z muzyką poważną”, „Wtorki z legendami lubelskimi”, „Środy z literaturą dziecięcą”. Od listopada zapraszamy na spotkania „Czwartkowe wędrówki po Polsce”.

zaproszenie

autor:p. H.Rutkowska