Składki na ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2016/2017

Informacja w sprawie składki na ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2016/2017

Wysokość składki na rok szkolny 2016/2017 wynosi 39,00 zł/dziecko.

Wpłaty proszę kierować do skarbników „trójek klasowych” do dnia 30.09.2016 r. (włącznie).

Skarbników „trójek klasowych” proszę o przygotowanie i przekazanie listy dzieci wraz z rozliczeniem wpłaconych kwot w dniu 3.10.2016 r. do p. Elżbiety Szewczyk (skarbnika RR) w godz. 15.05 -15.20 (stołówka szkolna).

Przewodniczący Rady Rodziców