Nagrody od Rady Rodziców

Nasza wspaniała Rada Rodziców przygotowała dla naszych prymusów wspaniałe nagrody książkowe. Każdy dostał książkę, która była zgodna z jego zainteresowaniami. Dziękujemy Rodzicom za ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Na ręce pana przewodniczącego Roberta Gawina składam ogromne podziękowania za całoroczną pracę, troskę o sprawy szkoły i życzę wspaniałego wypoczynku.

autor: p. Kinga Ostrowska