Warsztaty w Ośrodku Brama Grodzka

8 kwietnia uczniowie  klasy 3a brali udział w warsztatach literacko – plastycznych w Ośrodku Brama Grodzka. Celem warsztatów było popularyzowanie umiejętności czytania i opowiadania wśród dzieci. W czasie zajęć uczniowie mieli okazję spotkać się i zaprzyjaźnić z bohaterami książek i opowieści, stać się uczestnikami niezwykłych przygód, do których droga prowadzi przez czytanie książek i słuchanie opowieści. Podczas części plastycznej warsztatów dzieci wykonywały pracę dotyczącą poznanej książki.

autor: p. W. Filozof