„PŁYWAJĄCE PIERWSZAKI” – zachęcamy do nauki w klasie sportowej o profilu pływackim

„Pływające Pierwszaki”

Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

zaprasza
dzieci sześcio- i siedmioletnie

do nauki w klasie sportowej o profilu pływackim

Wszystkich rodziców zainteresowanych nauką dzieci w klasie pływackiej prosimy

o kontakt z sekretariatem Szkoły Podstawowej nr 20 tel. 81 532 14 35

• do klasy przyjmowane są dzieci mieszkające także poza obwodem SP 20
• zajęcia pływania odbywać się będą na pobliskim basenie w „Aqua Lublin” 3 razy w tygodniu
• zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerów pływania
• od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia poświadczony orzeczeniem wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej

 OFERTA KLASY I – PŁYWANIE  – kliknij i zapoznaj się z pełną ofertą.