Akademia Bezpiecznego Puchatka

Akademia Bezpiecznego Puchatka”

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas pierwszych naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiego programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Jest to program edukacyjno – profilaktyczny, którego celem jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Będą to cykliczne spotkania na temat bezpieczeństwa.

Uczestnicy programu otrzymali też książeczki edukacyjne z ćwiczeniami i zabawami, które pomogą utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego, o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie i zdrowo spędzać czas w domu, w szkole  i w czasie zabawy.Rodzice otrzymali natomiast specjalne broszury informacyjne z ważnymi informacjami na temat bezpieczeństwa i rozwoju najmłodszych. Mamy nadzieję, że realizacja zadań wynikających z realizacji programu pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczniów. Szkoła otrzymała Certyfikat potwierdzający zaszczytny tytuł przynależności do „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. Gratulujemy.

autor: p. M. Jaworska

Certyfikat Puchatka – kliknij