Sprawdzian klas VI w roku szkolnym 2015/2016

Informacje dla rodziców i uczniów dotyczące sprawdzianu klas VI w roku szkolnym 2015/2016 zamieszczone na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Informacje dotyczą:

1. Harmonogramu i zasad przeprowadzenia sprawdzianu.

2. Zasad zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

3. Zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.

4. Konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie sprawdzianu.

Kliknij na linki aby dowiedzieć się więcej:

Sprawdzian w klasie 6 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

O sprawdzianie – zasady ogólne

Komunikat o przyborach