Apel Samorządu Uczniowskiego

Odbył się apel podsumowujący pracę za I semestr roku szkolnego 2015/2016.
Samorząd nagrodził prymusów a nagrody wręczyła pani dyrektor Kinga Ostrowska.

W trakcie apelu uczniowie klasy sportowej V b wręczyli p. dyrektor K. Ostrowskiej puchar i Dyplom dla SzkołWP_20160210_065y Podstawowej nr 20 w Lublinie za zajęcie I miejsca w punktacji szkół podstawowych w Mistrzostwach Lublina Młodzików w Sumo.