Środy z literaturą w klasach I-III

Nasza szkoła od trzech lat realizuje w klasach I-III cykl spotkań ,,Dzień z…” W roku szkolnym 2013/2014 były to spotkania pod tytułem ,,Poniedziałki z muzyka poważną”. W roku 2014/2015 ,,Wtorki z legendami lubelskimi”. W obecnym roku szkolnym szczególnie propagowane jest czytelnictwo, związku z tym uczniowie uczestniczą w spotkaniach ,,Środy z literaturą dziecięcą” . Pierwsze spotkanie zorganizowały i przeprowadziły panie Hanna Rutkowska i Marianna Jaworska. W październiku uczniowie poznali twórczość największego baśniopisarza na świecie Hansa Chrystiana Andersena.

autor: p. H. Rutkowska