Nasi najmłodsi z klas I są już uczniami

Sześcio i siedmiolatki rozpoczynające naukę w naszej szkole, znajdują się w nowej dla siebie sytuacji i muszą podjąć się pełnienia roli ucznia. Nauczyciele podejmują szereg działań, by pomóc dziecku w pokonaniu lęków i obaw związanych z pełnieniem roli ucznia, włączeniu się  do grona rówieśników i poznaniu nauczyciela.  Już od września 2015r. organizowane były dla uczniów klas pierwszych różnorodne spotkania, które pozwoliły nawiązać bliższy i serdeczny kontakt z innymi dziećmi oraz nauczycielami.

autor: p. H. Rutkowska