Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin – ANKIETA

Uprzejmie informuję, że Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, realizując zapisy Strategii wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015, przeprowadza badanie, którego celem jest poznanie opinii uczniów dotyczących atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego oraz aktywności fizycznej mieszkańców Lublina.

Jednocześnie proszę o umieszczenie prośby skierowanej do rodziców na stronie internetowej szkoły w celu wypełnienia ankiety.

BADANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIESZKAŃCÓW – RODZICE – kliknij

BADANIE ATRAKCYJNOŚCI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – UCZNIOWIE – kliknij

Z poważaniem,
Jarosław Daniewski
Kierownik referatu ds. sportu