Spotkanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z dyrekcją

W dniu 16 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z dyrekcją naszej szkoły. Uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania szkoły oraz zadawali pytania pani dyrektor, która zapewniła ich, że wszelkie ich pomysły możliwe do realizacji zawsze będą realizowane.

Oto pytania wraz z odpowiedziami pani dyrektor Kingi Ostrowskiej:

1.Kiedy będzie pomalowana szkoła?

W bieżącym roku został wykonany projekt modernizacji szkoły, a roku 2016 ruszą prace remontowe- będzie odnowiona i odmalowana elewacja.

2.Kiedy będzie wyremontowane boisko?

Wspólnie z władzami i rodzicami szukamy środków finansowych na ten cel. Myślę, że w roku szkolnym 2016/2017 boisko zostanie wyremontowane.

3.Czy uczniowie mogliby „puszczać” muzykę podczas przerw?

Jeśli tylko poprawie ulegnie zachowanie uczniów podczas przerw, na pewno zorganizujemy muzyczne przerwy.

Pani wicedyrektor Bożena Patynowska przypomniała uczniom o ich szczególnych przywilejach reprezentowania ogółu uczniów i zachęcała do większej aktywności na terenie szkoły.

To było bardzo ciekawe spotkanie!