Bezpieczny Internet 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016


„Dbam o mój zasięg”

W szkole w I semestrze był realizowany projekt „Dbam o mój zasięg” skierowany do młodzieży szkolnej i dotyczył realizacji badań naukowych w zakresie korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem telefonu komórkowego oraz problemu cyberprzemocy. Realizatorem projektu jest Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Doradztwa i Badań Społecznych  „Socjogram” .

W badaniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie. Uczestniczyli w ankiecie internetowej. Zadawane pytania dotyczyły kwestii związanych z codziennym użytkowaniem przez młodzież szkolną telefonu komórkowego, częstotliwością korzystania z różnych funkcji i aplikacji oraz opinii nauczycieli i uczniów o zagrożeniach i negatywnych skutkach korzystania z urządzeń mobilnych.


Szkoła bierze udział w Rządowym programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – UCZEŃ W SIECI – PROGRAM PODNOSZENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA w Internecie w szkołach i placówkach Miasta Lublin.

W ramach tego programu zostali przeszkoleni nauczyciele, uczniowie i rodzice.
Podczas szkoleń zostały poruszone następujące tematy:

 • Prawa autorskie
 • Prawne skutki przestępczości komputerowej
 • Zagrożenia przestępczością komputerową
 • Ochrona wizerunku
 • Niebezpieczne kontakty
 • Cyberprzemoc
 • Stalking
 • Inne aspekty korzystania z multimediów
 • Uzależnienia związane z nadużywaniem Internetu i ich skutki
 • Jakie działania powinna podjąć ofiara i gdzie powinna szukać pomocy
 • Jak powinni zachowywać się świadkowie cyberprzemocy

Uczniowie wzięli udział w Regionalnym konkursie informatycznym „Dzień Bezpiecznego Komputera”.

Laureatami konkursu zostali:
Aleksandra Rakuś – klasa VI a
Krystian Mendzelewski –  klasa VI a
Aleksandra Janik – klasa VI b
Wezmą oni udział 12 stycznia 2016 roku w kolejnym etapie konkursu.

W dniu 12 stycznia 2016 r. odbył się finał XII Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera”. Wyróżnienie i nagrodę otrzymała Aleksandra Janik z klasy VI b. Dyplom za udział otrzymali K. Mendzelewski i A. Rakuś z klasy VI a.

Szkoła SP 20 i p. dyrektor Bożena Patynowska otrzymała podziękowanie za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie. GRATULUJEMY!!!

 

autor: p. R. Jakubiak