Pasowanie na czytelnika

Książka będzie zawsze moim przyjacielem…

Pierwszaki są już czytelnikami biblioteki szkolnej! W dniach 11 i 14 września b.r. uczniowie klas I a, I b i I c złożyli uroczystą przysięgę i otrzymali własne karty czytelnika. W bibliotece czekała na nich niespodzianka, którą przygotowała grupa uczniów z klasy V a pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza p. B. Studniewskiej. Dzieci obejrzały inscenizację
pt. „Jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek” oraz otrzymały ołówki – zakładki do książek.  Podczas wizyty w bibliotece wypożyczyły cz. 1 Elementarza i podręcznik do języka angielskiego.
Wszystkie dzieci obiecały pilnie uczyć się , a także zachęcać najbliższych do wspólnego  czytania książek i wizyt w bibliotece.