„ABC Zdrowego Żywienia” projekt finansowany przez Fundację Carrefour

W dniach 15 -16.06 i 18.06. 2015 r. klasy V a i V b wzięły udział w projekcie „ABC Zdrowego Żywienia” finansowanym przez Fundację Carrefour. Celem ogólnopolskiego projektu jest podniesienie świadomości żywieniowej, a w konsekwencji wyeliminowanie popełnianych błędów żywieniowych, poprzez zmianę nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży. Uczestnicy programu nauczyli się jak dokonywać racjonalnych wyborów żywieniowych, jak komponować i przygotowywać prawidłowe potrawy i posiłki, zwracając uwagę zarówno na ich wartość odżywczą, organoleptyczną, jak i bezpieczeństwo zdrowotne czyli zasady higieny.
Pierwszego dnia odbył się Blok żywieniowy„Jak jeść zdrowo, smacznie oraz tanio?” i Blok sensoryczno-konsumencki „Świat zmysłów; jak czytać etykiety żywności?”

Drugiego dnia odbył się Blok dietetyczny „Wpływ żywienia na rozwój fizyczny, umysłowy oraz zachowanie zdrowia”, pomiary antropometryczne i Blok higieniczny„Bezpieczeństwo żywności, świat mikroorganizmów”

 Trzeciego dnia odbył się Blok kulinarny „Jak przygotować zdrowe i smaczne potrawy, posiłki?” – warsztaty kulinarne.

autor: p. R. Jakubiak