ZAPROSZENIE NA DZIEŃ PROMOCJI SZKOŁY – 11 marca 2015 r.

Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z dziećmi w środę 11 marca 2015 r.

od g.16.30 do g.18.30 do Szkoły Podstawowej nr 20
na DZIEŃ PROMOCJI 
pod hasłem „Lubię Lublin”.
Pragniemy umożliwić Państwu i dzieciom bliższe poznanie naszej placówki, jej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

HARMONOGRAM  SPOTKANIA:

 • Prezentacja multimedialna o legendach
 • Informacje o szkole – spotkanie z dyrektorem
 • Zajęcia ruchowe – „Pogoń za skrzynią skarbów”
 • Zajęcia plastyczne z masą solną – odcisk czarciej łapy
 • Zajęcia z origami „Lubelski koziołek”
 • Zajęcia komputerowe – kolorowanki o Lublinie
 • Zajęcia taneczne – lubelskie tańce
 • Zajęcia muzyczne – piosenki o Lublinie
 • Zajęcia przyrodniczo  – matematyczne „Lubelskie rzeki” – gra planszowa


SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Mamy nadzieję, że bliższe poznanie naszej oferty pomoże Państwu w wyborze szkoły dla dziecka.

ZALETY NASZEJ SZKOŁY:

 • Nasza szkoła zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu basenów MOSIR
  w dogodnej lokalizacji, w centrum miasta.
 • W naszej szkole oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzone są zajęcia pozalekcyjne:
 • zajęcia usprawniająco-korekcyjne;
 • zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne;
 • utworzona jest klasa sportowa o specjalizacji zapaśniczej (dla dzieci chętnych) od klasy 4;
 • koła zainteresowań: plastyczne, historyczne, informatyczne, języka angielskiego;
 • chór szkolny;
 • organizowane są zajęcia na pływalni MOSiR.
  • Inne informacje:
 • Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię komputerową.
 • Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach: 8.00-16.25.
 • Istnieje oddzielna świetlica dla klas pierwszych oraz drugich i trzecich czynna w godzinach 6.15-16.30.
 • Jest to samodzielna szkoła podstawowa gwarantująca maluchom bezpieczne warunki (NIE W ZESPOLE SZKÓŁ- bez gimnazjum lub szkoły średniej). Przewidywana liczba oddziałów 13-14, uczniów ok. 320, oddzielne, wyodrębnione piętro dla klas I-III.
 • Profesjonalnie przygotowana kadra.
 • Opieka stomatologiczna i medyczna.
 • Bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej- zajęcia i lekcje biblioteczne, centrum multimedialne.
 • W klasach pomoce elektroniczne i dydaktyczne.
 • Stołówka szkolna z własną kuchnią.
 • Nowoczesny plac zabaw dla dzieci z klas młodszych.
 • Nauka języka angielskiego (bezpłatna) jest obowiązkowa dla uczniów klas I-VI.