Sprawdzian w klasie VI – informator

Drodzy szóstoklasiści już wkrótce sprawdzian…

Zachęcamy abyście raz jeszcze zapoznali się z procedurami sprawdzianu, w tym celu obejrzyjcie poniższe filmy:

FILM 1

FILM 2

INFORMACJE DLA RODZICÓW