Rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Rodzice!

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 prowadzone są

z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Wypełnienie i rejestracja wniosku zgłoszeniowego w systemie

 

Jak poruszać się w systemie i sprawnie uzupełnić wniosek pomoże państwu

PRZEWODNIK DLA OPIEKUNÓW – kliknij


Pozostałe INFORMACJE, TERMINY, FORMULARZE – kliknij


ZALETY NASZEJ SZKOŁY:

 • Nasza szkoła zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu basenów MOSIR w dogodnej lokalizacji, w centrum miasta.
 • W naszej szkole oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzone są zajęcia pozalekcyjne:
  zajęcia usprawniająco-korekcyjne;
  zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne;
  utworzona jest klasa sportowa o specjalizacji zapaśniczej (dla dzieci chętnych) od klasy 4;
  koła zainteresowań: plastyczne, historyczne, informatyczne, języka angielskiego;
  chór szkolny;
  organizowane są zajęcia na pływalni MOSiR.
 • Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię komputerową.
 • Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach: 8.00-16.25.
 • Istnieje oddzielna świetlica dla klas pierwszych oraz drugich i trzecich czynna w godzinach 6.15-16.30.
 • Jest to samodzielna szkoła podstawowa gwarantująca maluchom bezpieczne warunki (NIE W ZESPOLE SZKÓŁ- bez gimnazjum lub szkoły średniej). Przewidywana liczba oddziałów 13-14, uczniów ok. 320, oddzielne, wyodrębnione piętro dla klas I-III.
 • Profesjonalnie przygotowana kadra.
 • Opieka stomatologiczna i medyczna.
 • Bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej- zajęcia i lekcje biblioteczne, centrum multimedialne.
 • W klasach pomoce elektroniczne i dydaktyczne.
 • Stołówka szkolna z własną kuchnią.
 • Nowoczesny plac zabaw dla dzieci z klas młodszych.
 • Nauka języka angielskiego (bezpłatna) jest obowiązkowa dla uczniów klas I-VI.