Zakończenie projektu „SZTUKMISTRZE”

Uczniowie klasy II c zakończyli udział w projekcie organizowanym przez Fundację Sztukmistrze pokazem dla rodziców i wychowanków świetlicy szkolnej. Przedstawili zebranym widzom umiejętności taki jak: kręcenie talerzykiem, taniec z chustami, żonglowanie, skoki na skakance. Spotkania z animatorami przez 8 miesięcy dostarczyły dzieciom wielu okazji do zabawy, radości, jak również zintegrowały grupę.
Zajęcia z żonglerki pomogły dzieciom w rozwijaniu koncentracji, samodyscypliny i koordynacji. Pokaz umiejętności stał się okazją do pokonywania lęku przed występami publicznymi a gromkie oklaski niewątpliwie pomogły podnieść samoocenę uczestników warsztatu.

Serdecznie dziękujemy fundacji za współpracę a dzieciom za aktywne uczestnictwo.