2015 – Rusz głową – PROJEKT MIEJSKI – PROJEKTOR

 
 
 
 
 
Fundacja Rozwoju Wolontariatu PROJEKTOR po raz kolejny realizuje z naszymi uczniami projekt edukacyjny.
„Rusz głową” to projekt którego celem jest:
1.Wzrost wiedzy uczniów na temat kreatywności oraz warunków niezbędnych do
generowania kreatywnych pomysłów.
2.Wzrost świadomości korzyści wynikających z kreatywnego myślenia i działania.
3.Dostarczenie uczniom okazji do twórczego działania w atmosferze dobrej współpracy
i zabawy.
4.Rozwój umiejętności twórczego myślenia i działania.
5.Wzrost wiary we własne możliwości w zakresie kreatywnego działania.Szczęśliwcami którzy realizują ten ciekawy projekt jest grupa uczniów z klasy IV a.Ramowy plan zajęć:
Podczas spotkań uczniowie pracować będą nad następującymi zagadnieniami:1. Z czym kojarzy Ci się słowo: „ wyobraźnia
2. Jakie cechy ma osoba, kreatywna
3. Blokady twórczego myślenia
4. Labirynt- praca z kartą pracy
5. Oryginalność- dopisz słowa do krzyżówki.
6. Wady ołówka, książki itp.Metody, gry, zabawy wykorzystane w trakcie zajęć:
zabawy integracyjne, praca indywidualna, praca w grupach, gry i zabawy ruchowe.Chwila inspiracji:
„Nie używając tak nieskończenie wspaniałego skarbu jak kreatywność – czy to z powodu nieświadomości istnienia, czy też ze względu na jej celowe unicestwienie – człowiek nie tylko ponosi stratę. Dokonuje także zdrady samego siebie.”
– Masatoshi Yoshimura
 
A. Jachymek, B. Patynowska