Spotkaniu z cyklu ,,Dzień z…”

W ostatni wtorek miesiąca listopada 2014r. klasy I-III uczestniczyły w spotkaniu z cyklu ,,Dzień z…”, ,,Wtorki z legendami lubelskimi”. Uczniowie poznali kolejną legendę pt. ,,Tajemnica lubelskiego koziołka”. Uczniowie obejrzeli dwie prezentacje ,,Jak koziołek trafił do herbu Lublina” oraz ,,Przez wieki z koziołkiem”. Dzięki nim dowiedzieli się kto sprawił, że Lublin stał się miastem, kiedy zostały nadane prawa miejskie, co jest kolebką naszego miasta, dlaczego nie koza, ale koziołek pojawił się w herbie, kto namalował nasz herb, jak zmieniał się koziołek przez wieki. Zapraszamy także zainteresowanych uczniów klas starszych do obejrzenia zamieszczonej prezentacji.

Przez wieki z koziołkiem – PREZENTACJA

H. Rutkowska