Niezwykłe spotkania – oddział przedszkolny

29 października oddział przedszkolny odwiedziła pani Anna Surmacz z Fundacji VERBA.

Pani Ania zaprosiła dzieci do wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu NIEZWYKŁE SPOTKANIA.
Celem warsztatów było: 

  • Budowanie przyjaznego klimatu dla integracji od wieku wczesnodziecięcego.
  • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób
    z niepełnosprawnością – zrozumienie, szacunek, wrażliwość, empatia.
  • Nauczenie dzieci umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic między ludźmi.
  • Zaspokajanie ciekawości dzieci w odniesieniu do różnorodności otaczającego nas świata.

   Pani Ania przybliżyła dzieciom problem niepełnosprawności na podstawie przygód bohaterów serii bajek ,,Leon i jego nie – zwykłe spotkania”. Opowiadania te uczą,
że niepełnosprawność nie stanowi bariery w zawieraniu przyjaźni i we wspólnej zabawie. Jest to zresztą temat przewodni całych warsztatów, w czasie których dzieci próbują na przykład wcielić się w osoby niewidome i za pomocą dotyku rozpoznawać ukryte przedmioty. Poznają również dyscypliny sportowe, w których biorą udział osoby niepełnosprawne. Przedszkolaki malowały także kolorowanki przedstawiające dzieci bawiące się ze swoimi niepełnosprawnymi kolegami.

   Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało:
DYPLOM PRZEDSZKOLAKA NA MEDAL

   Warsztaty przeprowadzone przez panią Anię Surmach były bardzo ciekawie. Dzieci na różne sposoby miały okazję dotknąć problemu niepełnosprawności i przekonać się, że ta nie dyskwalifikuje nikogo jako kolegi i przyjaciela.

 opracowanie: p. Małgorzata Ściborek