,,Mój pupil” -Konkurs I – III

,,Pies jest jedyną istotą na świecie, która bardziej  kocha Ciebie, niż samego siebie” J. Billings

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym ,,Mój pupil”:

Cele konkursu:
• uświadomienie znaczenia zwierzęcego pupila w życiu dziecka
• budzenie zainteresowań fotograficznych
• poznanie ,,zwierzaków” innych dzieci
• wyłonienie najciekawszych zdjęć zwierzęcych pupilów

Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III i nauczycieli SP 20.
2. Każdy uczestnik konkursu może przynieść 1 zdjęcie swojego pupila. Może być wydruk komputerowy.
3. Zdjęcie należy z tyłu podpisać: imię i nazwisko właściciela, klasa oraz imię pupila i przynieść do wychowawcy klasy w terminie do 25 listopada.
4. Po zaprezentowaniu zdjęć na wystawie odbędzie się głosowanie.
5. Kupony do głosowania znajdować się będą u pań Hanny Rutkowskiej, Wandy Filozof.
6. Można oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie pupila wrzucając głos do skrzynek znajdujących się u pań Hanny Rutkowskiej w sali 35 i Wandy Filozof w sali 41. Na kuponie należy wpisać numer wybranego zdjęcia oraz swoje imię i nazwisko. Nie można głosować na zdjęcie swojego pupila.
7. Nagroda przewidziana jest zarówno dla pupila, który otrzyma najwięcej głosów, jak i dla jego właściciela.

Organizatorzy:
Hanna Rutkowska
Wanda Filozof