20 listopada – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – apel SU

Sejm ustanowił 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

20 listopada 2014 r.  świętujemy 25 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka.
Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, jest najważniejszym dokumentem międzynarodowym poświęconym prawom i wolności dziecka.
Konstytucja, określana też Światową Konstytucją Praw Dziecka, została przyjęta jednomyślnie 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.
Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ uchwalenie Konwencji o Prawach Dziecka w 1978 roku.

2o listopada w naszej szkole odbył się apel o prawach dziecka:

plakat – Konwencja o Prawach Dziecka kliknij