Wtorki z legendami lubelskimi

Zaproszenie

W roku szkolnym 2014/2015, nastąpi kontynuacja cyklu spotkań dla dzieci z klas I-III pod hasłem ,,Dzień z …” . Będą to ,,Wtorki z legendami lubelskimi”. Zaplanowano 6 wtorkowych spotkań z legendami. Tematyka legend przygotowana została z myślą o rozbudzeniu u dzieci zainteresowania przeszłością własnego miasta, odczuwaniu przynależności i emocjonalnego związku z ,,małą Ojczyzną”. Uczniowie zapoznani zostaną z legendami, które są bezpośrednio związane z miejscami im znanymi, chociażby z rodzinnych spacerów czy wędrówek uliczkami Starego Miasta.

Wtorki z legendami lubelskimi

 

Lp. Termin spotkania Tematyka spotkania
1. 28.10.2014r.(wtorek) Poznanie legendy ,,Jak powstała nazwa miasta?”Wirtualna makieta Lublina z XIV w. zbiory Teatru NN Brama Grodzka. Zdjęcia kolebki miasta Lublin.
2. 25.11.2014r.(wtorek) Poznanie legendy ,,Tajemnica lubelskiego koziołka”Prezentacja ,,Jak koziołek trafił do herbu miasta” wyd. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna. Rozwój wizerunku herbu miasta.
3. 20.01.2015r.(wtorek) Poznanie legendy ,,Legenda o czarciej łapie”Animacja legendy ,,Czarcia łapa” realizacja A. Kosińska, M. Wojtasik
4. 17.03.2015r.(wtorek) Poznanie legendy ,,Sen Leszka Czarnego”Prace plastyczne inspirowane treścią legendy. Animacja legendy ,,Legenda o śnie Leszka Czarnego” reż. J. Polak
5. 21.04.2015r.(wtorek) Poznanie legendy ,,O kamieniu nieszczęścia”Prezentacja multimedialna ,,Kamień nieszczęścia” H. Rutkowska , J. Olszak
6. 19.05.2015r.(wtorek) Poznanie legendy ,,Skrzynia skarbów u bernardynów”Prezentacja ,,Jak skrzynia złota pomogła wybudować kościół bernardynów” wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna.

 

Opracowanie i realizacja: Hanna Rutkowska , Justyna Olszak