Klub Młodych Wolontariuszy

OD 1 PAŹDZIERNIKA W NASZEJ SZKOLE DZIAŁA KLUB MŁODYCH WOLONTARIUSZY, CZYLI POMOC KOLEŻEŃSKA W RAMACH WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z UCZNIAMI KLAS MŁODSZYCH.
ZAJĘCIA POLEGAJĄ NA DOSKONALENIU TECHNIKI CZYTANIA ORAZ MOTYWOWANIU DZIECI MŁODSZYCH DO SAMODZIELNEGO CZYTANIA KSIĄŻEK.

ZAJĘCIA ODBYWAJA SIĘ W:

PONIEDZIAŁKI- GODZINA 9.05-9.35
ŚRODY-GODZINA 14.35-15.00

WOLONTARIUSZKI Z KLASY VI „B”
NATALIA BONIK
KLAUDIA KOŁODKA
JAGODA MIAZGA
EMILIA PYTKA
ANNA ŻARCZYŃSKA

POMOCĄ OBJĘTE SĄ DZIECI Z KLASY III „C”